Zuidelijk Afrika (sep 2006)
page 1 of 6 Next
20060925 A (00) Zuid Afrika - groepsfoto 20060925 A (00a) foto door H&C - Zuid Afrika - lunch onderweg 20060925 A (01) Zuid Afrika - kaarten in de truck 20060925 A (02) Zuid Afrika - Kaapstad - eindelijk weer bedden! 20060925 A (03) foto door  H&C -  Zuid Afrika - Kaapstad - eten in Waterfront
20060926 A (00) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (00a) st11- Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (01) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (04) Zuid Afrika - Kaapstad - Robben Island 20060926 A (05) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg
20060926 A (06) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (09a) st12- Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (10) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (11) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (20) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg
20060926 A (21a) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (22) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (24) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (28) Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg 20060926 A (28a) st15- Zuid Afrika - Kaapstad - Tafelberg